Yhtiö

THP-Laskentavisio Oy on kahden kokeneen talousammattilaisen yhteenliittymä. THP-Laskenta Oy ja Laskentavisio Oy Hukkinen yhdistivät taitonsa ja voimavaransa THP-Laskentavisio Oy:ksi vuonna 2015. Yhdistymisen myötä yhtiömme palveluresurssit tehostuivat entisestään. Meillä on Procountorin ja Netvisorin käyttökokemusta vuodesta 2003 - 2004 alkaen.

Asiakasyhteistyö

Menestyksellinen yhteistyö tilitoimiston ja asiakkaan välillä perustuu keskinäiseen luottamukseen. THP-Laskentavisio Oy:ssä noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä sovelletaan hyvää tilitoimisto- ja kirjanpitotapaa.    
Lainsäädännön muuttuessa ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa koulutusta ja alan seuraamista. Tähän panostamme. Hoidamme toimeksiannot joustavasti ja tehokkaasti nykyaikaisin järjestelmin. Asiakkaiden neuvonta ja opastus kuuluvat tilitoimistomme palveluun olennaisena osana.    

Yhtiömme jäsenyydet

Suomen Taloushallintoliitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Helsingin Kauppakamari, Veronmaksajain Keskusliitto

 

Pukinmäen toimisto: Eskolantie 1, 00720 Helsinki |  P. (09) 851 2149 | info@thp-laskentavisio.fi